PROGRAM

21 Eylül 2017 Perşembe 22 Eylül 2017 Cuma 23 Eylül 2017 Cumartesi

09.00-10.00 Kayıt
10.00-10.45 Açılış Konuşmaları
10.45-11.00 Ara
11.00-12.30 Davetli Konuşmacı: Mohammad Shahidehpour
Akıllı Şehirlerde Yüksek Esneklik, Emniyet, Güvenilirlik ve Ekonomiyi Destekleyen Mikro Şebekeler
12.30-13.30 Öğle Yemeği
13.30-14.50

MİMAR SİNAN SALONU

1. Oturum: Güç Elektroniği ve Güç Dönüşümü-1

 • Elektrikli Araçlar için 2.2 kW Gücünde Bir Kablosuz Güç Aktarım Sisteminin Tasarımı – Emrullah Aydın
 • 4650 kVA Kurulu Güce Sahip Bir Enerji Dağıtım Sisteminin ETAP Programı ile Analizi – Ercan Nurcan Yılmaz
 • Kapasitörün ESR Ölçümü İçin Basit Bir Yöntem – Farzin Asadi

 YUSUF HAS HACİP SALONU

2. Oturum: Akıllı Şebekeler-1

 • Talep Cevabı ve Mikro Şebekelerdeki Rolü – Ayşe Kübra Erenoğlu
 • Enerji Dağıtım Sistemlerinde Güneş Enerji Santrali Entegrasyonu ve Röle Koordinasyonu – Mehmet Tan Turan
 • Endüstriyel Kontrol Sistemi Çalışanlarında Bilgi Güvenliği Farkındalığı – Ercan Nurcan Yılmaz
 • Elektrikli Araçların Dağıtım Şebekesi Üzerindeki Harmonik Etkileri – Said Mirza Tercan
 • Batarya Modelleri ve Şarj Durumu (SoC) Tahmini – Efe İsa Tezde, Halil İbrahim Okumuş
14.50-15.10 Ara
15.10-16.10

MİMAR SİNAN SALONU

3. Oturum: Akıllı Şebekeler-2

 • Enerji Depolama Sistemlerinin Farklı Kullanım Zamanlarının Elektrik Sistemine Olan Etkisi – Mustafa Erdem Sezgin
 • Konutların Günlük Elektrik Güç Tüketimi Tahmini İçin Uygun Model Seçimi – Aykut Çayır
 • Elektrikli Araçların Karbon Salınımı – Abdurrahman Cankurtaran

 YUSUF HAS HACİP SALONU

4. Oturum: Yenilenebilir Enerji – Elektrik Enerjisi Dönüşümü-1

 • Dünyada ve Türkiye’de Rüzgar Türbin Teknolojileri – Hasan Basri Bildirçin
 • Elektrik İletim Operatörleri için DigSilent PowerFactory™ ve Siemens Simatic WinCC™ SCADA Yazılımı Entegrasyonu ile Geliştirilen Eğitim Simülatörü – Osman Bülent Tör

09.00-10.40

MİMAR SİNAN SALONU

5. Oturum: Güç Elektroniği ve Güç Dönüşümü-2

 • Güç Elektroniği Dönüştürücüleri için Adaptif Histerezis Akım Kontrol Yönteminin Geliştirilmesi – Ahmet Faruk Bakan
 • Zaman Gecikmeli Yükselten DA-DA Dönüştürücülerin Kararlılık Analizi – Saffet Ayasun
 • Şebekeye Bağlı İnverterlerde LCL Filtre Tasarımı – Özge Devlet
 • 3 Fazlı Evirici Devresi için SDGM, SHEDGM, HIDGM ve UVDGM Tekniklerinin Karşılaştırılması – Ayşe Kocalmış Bilhan

 YUSUF HAS HACİP SALONU

 6. Oturum B: Akıllı Şebekeler-3

 • Yeni Bir Çevrimiçi Elektrik Enerji Kalitesi İzleme Cihazı – Özal Yıldırım
 • Dağıtık Üretim Tesisi Tabanlı Yeni Nesil Şebekelerde Adaptif Koruma Yaklaşımı – Çağrı Yügeviş
 • Elektrik Dağıtım Şebekelerindeki Hat Kopukluğu – Yavuz Uyar
 • Arabadan Şebekeye Aktarım Tahmin Yöntemi Kullanılarak Rüzgar Enerjisi Entegrasyonu Etkinliğinin Artırılması – Ulaş Baran Baloğlu
 • Raylı Sistemlerde Orta Gerilim Elektrifikasyon Sisteminin Modellenmesi Ve Besleme Senaryolarının Belirlenmesi – Furkan Karakuş
10.40-10.50 Ara
10.50-12.30

MİMAR SİNAN SALONU

7. Oturum: Güç Elektroniği ve Güç Dönüşümü-3

 • Kısmi Güç İle Düzenleme Yapan Yeni BirDA/DA Dönüştürücü Tasarımı – Hüseyin Köse
 • DSP ile Kontrol Edilen Üç Seviyeli Interleaved NPC Dönüştürücüsünün Tasarım ve Uygulaması – Cem Köseoğlu
 • Yaygın Faz Dönüştürücülerinin Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi – Seçil Yılmaz
 • İki Çıkışlı Flyback Dönüştürücü Tasarımı ve Analizi – Enes Bektaş

 YUSUF HAS HACİP SALONU

8. Oturum:Elektrik Makinaları, Endüstriyel Sürücüler ve Denetimi-1

 • Yüksek Hızlı Asenkron Motorların Farklı Rotor Yapıları için Analizi – Lale T. Ergene
 • Endüstriyel Uygulamalarda Kullanılan Asenkron Motorlarda IE2 Verim Sınıfından IE4 Verim Sınıfına Geçiş Amaçlı Uygulama –  Lale T. Ergene
 • Elektromekanik Enerji Dönüşüm Prensipleri Denklemlerinden Yararlanarak Elektrik Motorlarının Tork Analizi – Necibe Füsun Oyman Serteller
 • Asenkron Motorların hız-algılayıcılı Doğrudan Vektör Kontrolü için İndirgenmiş Dereceli Genişletilmiş Kalman Fitresi Tabanlı Stator ve Rotor Direnci Kestirimi – Murat Barut
12.30-13.30 Öğle Yemeği
13.30-15.10

MİMAR SİNAN SALONU

9. Oturum: Elektrik Makinaları, Endüstriyel Sürücüler ve Denetimi-2

 • Sürekli Mıknatıs Doğrusal Senkron Motorun Uzay Vektör Darbe Genişlik Modülasyonu Tekniği ile Modellenmesi ve Hız Kontrolü – Yusuf Ulu
 • Bir Doğrusal Sürekli Mıknatıslı Senkron Motorun Manyetik Eşdeğer Devre ve Sonlu Eleman Analizi Tabanlı Tasarımı – Metin Aydın
 • Manyetik Rezonanslı Kuplaj ile Kablosuz Enerji Transferinde Hizalanmış ve Hizalanmamış Durumların Limitlerinin İncelenmesi – Ali Ağçal
 • Sürekli Mıknatıs Destekli Senkron Relüktans Motorlarda Mıknatıs Yerleşiminin Performansa Etkisi – Lale T. Ergene
 •  Tümleşik Modüler Motor Sürücü Sistemi Tasarımı – Mesut Uğur

 YUSUF HAS HACİP SALONU

10. Oturum: Yenilenebilir Enerji – Elektrik Enerjisi Dönüşümü-2

 • Rüzgar Enerji Dönüşüm Sistemlerinde Finsler Geometrisi Tabanlı Yeni Bir Yaklaşım – Emrah Dokur
 • Türkiye Elektrik Şebekesinin Alçak Gerilim Sisteminin Fotovoltaik Sistemlerin Varlığında Değerlendirilmesi – Erencan Duymaz
 • 1 MW’lık Bir Güneş Enerji Santralinin Bir Yıllık Performans Analizi – Ahmet Orhan
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kampüsü için Tasarlanmış bir AA Mikro Şebekede Enerjinin Optimal Yönetimi – İpek Çetinbaş
15.10-15.20 Ara
15.20-16.40

MİMAR SİNAN SALONU

11. Oturum: Elektrik Makinaları, Endüstriyel Sürücüler ve Denetimi-3

 • Sürekli Mıknatıslı Fırçasız Senkron Motorun Uzay Vektör Darbe Genişlik Modülasyonu(UVDGM) ile Hız Denetiminde Hareket Profillerinin Karşılaştırılması – Meltem Tetik
 • Senkron Relüktans Motor Kontrolü – Mahmut Can Kovan
 • Asenkron Makinaların Değişken Anahtarlama Noktalı Model Öngörülü Akım Kontrolü – Çiğdem Gündoğan Türker
 • Sensörsüz Vektör Kontrol Performansını Artırmak İçim Bir Yöntem – H. Bülent Ertan
 

 

21 Eylül 2017, Perşembe: 18.00 Harput Kalesi Akşam yemeği (Windy Hill Otel)
22 Eylül 2017, Cuma:       18.00 Hazar Gölü Akşam Yemeği (Turpol Tesisleri)

23 Eylül 2017, Cumartesi

Kemaliye Gezisi

07.00 Otelden Çıkış
10.00 Kemaliye Kahvaltı
11.30-15.00 Kemaliye Gezisi
15.00 Öğle Yemeği
16.00 Birinci Araç Elazığ’a Dönüş (Doğrudan havaalanına gidecek)
18.00 İkinci Araç Elazığ’a Dönüş

Kemaliye – Elazığ arası 150 km’dir. Yolun yapısından dolayı Elazığ’a varış 2,5 saati bulmaktadır.